POLITYKA PRYWATNOCI I COOKIES

Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych Klientów jest Anna Grochowska – Po Taniości Blog.

Klient ma prawo nie wyrazić zgody na postanowienia Polityki Prywatności i innych regulaminów świadczenia usług przez Administratora. Brak wyrażenia zgody powodować będzie jednak niemożność świadczenia usług przez Administratora.

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego od momenty zaakceptowania przez nich jej postanowień.

Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Anna Grochowska nadzoruje Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wskazany wraz z danymi kontaktowymi na www.annagrochowska.pl.

 Dane Osobowe

Anna Grochowska przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi świadczone przez Anna Grochowska w ramach prowadzenia sklepu www.annagrochowska.pl oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług

Anna Grochowska może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celu marketingu bezpośredniego Produktów i usług partnerów handlowych, o ile Klient wyrazi wyraźną zgodę na tego rodzaju marketing.

Anna Grochowska wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły. Do niezbędnych danych Anna Grochowska zalicza:

  • Dane osobowe
  • Adres e-mail
  • Dane płatności

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Anna Grochowska jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:

  • umożliwienia Klientom korzystania z funkcjonalności strony internetowej,
  • realizacji zamówień na Produkty i usługi,
  • reakcji na informacje przesłane Annie Grochowskiej z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
  • realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),
  • realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz Produktów i usług partnerów handlowych, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

Podczas zakładania Konta, zakupu Produktów i usług, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie pola w formularzu rejestracji.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Annę Grochowską

Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. W przypadku zgłoszenia takiego żądania Klient godzi się z faktem, że świadczenie usług przez Annę Grochowską będzie niemożliwe i zostanie poczytane jako wypowiedzenie umowy przez Klienta z przyczyn leżących po jego stronie.

Anna Grochowska będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez www.annagrochowska.pl jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń .

W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług Anna Grochowska, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny www.annagrochowska.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

  • z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej www.annagrochowska.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies)
  • z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony www.annagrochowska.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę www.annagrochowska.pl

W przypadku uzyskania przez Anna Grochowska wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej www.annagrochowska.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Anna Grochowska może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Dane osobowe przechowywane są przez okres 1 roku.

Ochrona danych osobowych

Korzystanie produktów zakupionych na www.annagrochowska.pl może wiązać się z udostępnieniem danych osobowych. uczestnika w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia przez Anna Grochowska usługi.

Administrator danych – Anna Grochowska zapewnia  kupującym realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku ( zwanej dalej „RODO”), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania ich aktualizacji i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

Dla bezpieczeństwa Uczestników liczba danych potrzebnych do uczestnictwa w Realizacji zamówienia  jest ograniczona do danych niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Anna Grochowska.

Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa

W przypadku nabywania konkretnych usług oferowanych przez Anna Grochowska może zajść konieczność udostępnienia dodatkowych danych osobowych, w szczególności, jeśli wynika to z przepisów obowiązującego prawa, o czym Uczestnik jest każdorazowo informowany.

 Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny www.annagrochowska.pl i jej poddomen

Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.annagrochowska.pl , niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

 Korzystanie z formularza kontaktowego

Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.annagrochowska.pl/kontakt wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

 Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do Anna Grochowska i dostępnych na www.annagrochowska.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala Annie Grochowskiej zwracać się do czytelników po imieniu.

Odbiorcy Danych

Aby usprawnić działanie sklepu, dane są przechowywane przez następujące podmioty. Klikając poniżej przejdziesz do polityki prywatności każdego z nich. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do obsługi i realizacji zamówień:

Mailerlite.com

wordpress.org

płatności elektroniczne Payu

patnoci elektroniczne PayPal

patnoci elektroniczne Stripe

youTube.com

Dane śledzące statystyki:

Google Analitics

InstagramFacebook

Facebook for WooCommerce

Google Ads for WooCommerce

WooCommerce

Yoast SEO

 Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Annę Grochowską za pośrednictwem www.annagrochowska.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.

Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług oraz partnerów handlowych )

Anna Grochowska zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.annagrochowska.pl, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów www.annagrochowska.pl

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.annagrochowska.pl. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Anna Grochowska przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

Anna Grochowska nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

 Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Anna Grochowska i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Anna Grochowska nie podlegają Polityce Prywatności.

 Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Anna Grochowska. Przekazywanie danych podmiotom trzecim Anna Grochowska nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.

W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

 Zmiany Polityki Prywatności

Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Klient będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Anna Grochowska nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do serwisu i newsletterów.